Τίτλος: Το Λαϊκό Θέατρο Κατράκη στη Λάρισα
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθερία Λάρισας
Ημ/νία Δημοσίευσης: Wed Sep 04 00:00:00 EET 1957
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.