Τίτλος: Οι 20 καλύτεροι ζωγράφοι
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Δημοκρατικός Λόγος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 18/10/1986
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών » αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.