Τίτλος: Έκθεσις ζωγραφικής του Σπύρου Βασιλείου
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Υγειονομική Φωνή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/11/1959
Αρθρογράφος: Δόξας Άγγελος
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.