Τίτλος: Έκθεσις Γιάννη Παππά
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Νέα Πολιτεία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/11/1971
Αρθρογράφος: Τσιρμπίνος Τώνης
Προέλευση: Αρχείο Δημήτρη Αρμακόλα
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.