Τίτλος: Για μερικούς νέους (και λιγότερο νέους) Έλληνες καλλιτέχνες
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Θέματα χώρου + τεχνών
Τεύχος: 4
Έτος Έκδοσης: 1973
Αρθρογράφος: Σπητέρης Τώνης
Προέλευση: Αρχείο Σωτήρη Σόρογκα
Γλώσσες: Ελληνική