Τίτλος: Makrisz Zizi Kiallitasa
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Esti Hirlap
Ημ/νία Δημοσίευσης: 30/10/1958
Αρθρογράφος: Cs. M.
Προέλευση: Αρχείο Ζιζής Μακρή
Γλώσσες: Ουγγρική