Τίτλος: Makrisz Zizi Kiallitasa
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Magyar Nemzet
Ημ/νία Δημοσίευσης: 25/10/1958
Προέλευση: Αρχείο Ζιζής Μακρή
Γλώσσες: Ουγγρική