Τίτλος: Makrisz Zizi festo es grafikus
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Nepszabadsag
Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/11/1958
Προέλευση: Αρχείο Ζιζής Μακρή
Γλώσσες: Ουγγρική