Τίτλος: Ο γλύπτης Κ. Λουκόπουλος για τη στροφή του στην Αφηρημένη Τέχνη
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Επιθεώρηση Τέχνης
Τεύχος: 49
Μήνας Έκδοσης: Ιανουάριος
Έτος Έκδοσης: 1959
Αρθρογράφος: Πετρής Γ.
Προέλευση: Αρχείο Δημήτρη Λουκόπουλου
Γλώσσες: Ελληνική