Τίτλος: Καλλιτεχνικές εκθέσεις
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ταχυδρόμος
Μήνας Έκδοσης: Δεκέμβριος
Έτος Έκδοσης: 1959
Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/12/1959
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών » αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.