Τίτλος: Πολυχρονιάδου-Τσούχλος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Πρωΐα
Ημ/νία Δημοσίευσης: Thu Dec 12 00:00:00 EET 1929
Αρθρογράφος: Ο Φιλότεχνος
Προέλευση: Αρχείο Βρασίδα Τσούχλου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.