Τίτλος: Έλληνες Ζωγράφοι
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελεύθερον Βήμα της Κυριακής
Ημ/νία Δημοσίευσης: Sun Dec 08 00:00:00 EET 1929
Προέλευση: Αρχείο Βρασίδα Τσούχλου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.