Τίτλος: Έλληνες Ζωγράφοι
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελεύθερον Βήμα της Κυριακής
Ημ/νία Δημοσίευσης: 08/12/1929
Προέλευση: Αρχείο Βρασίδα Τσούχλου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.