Τίτλος: Καλλιτεχνικά Θέματα
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Νέα Γράμματα
Μήνας Έκδοσης: Μάρτιος
Έτος Έκδοσης: 1937
Αρθρογράφος: Προκοπίου Γ. Άγγελος
Προέλευση: Αρχείο Άγγελου Προκοπίου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών » αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.