Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Έθνος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 19/10/1949
Αρθρογράφος: Παπαγεωργίου Μιχαήλ Δόρις
Προέλευση: Αρχείο Άγγελου Προκοπίου
Γλώσσες: Ελληνική