Τίτλος: Τρείς Έλληνες καλλιτέχνες στο Παρίσι
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Εικόνες
Τεύχος: 91
Μήνας Έκδοσης: Ιούλιος
Έτος Έκδοσης: 1957
Ημ/νία Δημοσίευσης: 22/07/1957
Αρθρογράφος: Προκοπίου Γ. Άγγελος
Προέλευση: Αρχείο Άγγελου Προκοπίου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών » αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.