Τίτλος: Ελληνικό καλοκαίρι στα Τίρανα
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθεροτυπία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 21/06/1995
Προέλευση: Αρχείο Μάριου Σπηλιόπουλου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.