Τίτλος: En marge de la Biennale du Middelheim: Rencontre avec deux sculptures d΄Hellas
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Le Matin
Ημ/νία Δημοσίευσης: 30/06/1953
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.