Τίτλος: Sculpteurs Grecs
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Independance
Ημ/νία Δημοσίευσης: 15/06/1953
Αρθρογράφος: F. M.
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.