Τίτλος: Εικαστικό road movie
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ταχυδρόμος
Αρθρογράφος: Μάκρα Τόνια
Προέλευση: Αρχείο Τόνιας Μάκρα, Αρχείο Έφης Χαλυβοπούλου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο διατίθεται μόνο σε ψηφιακή μορφή.