Τίτλος: Εφ΄ όπλου art
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ταχυδρόμος
Μήνας Έκδοσης: Φεβρουάριος
Έτος Έκδοσης: 2006
Ημ/νία Δημοσίευσης: 04/02/2006
Αρθρογράφος: Μάκρα Τόνια
Προέλευση: Αρχείο Τόνιας Μάκρα, Αρχείο Μπίας Παπαδοπούλου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.