Τίτλος: Γιάννης Ψυχοπαίδης: "Εργάζομαι όταν έχω κέφι και τότε όλα ρέουν σαν γάργαρο νερό"
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ταχυδρόμος
Αρθρογράφος: Μάκρα Τόνια
Προέλευση: Αρχείο Τόνιας Μάκρα
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.