Τίτλος: Ο Ζάφος Ξαγοράρης στη Βραζιλία Μπιενάλε Σάο Πάολο: Έστησε γιορτή, άνοιξε γέφυρες
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ταχυδρόμος
Αρθρογράφος: Μάκρα Τόνια
Προέλευση: Αρχείο Τόνιας Μάκρα
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.