Τίτλος: Στο σπίτι των ζωγράφων Νίκου Κεσσανλή και Χρύσας Ρωμανού: Προσωπικό και... Αυθόρμητο
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ιδέες και Λύσεις για το Σπίτι
Αρθρογράφος: Μάκρα Τόνια
Προέλευση: Αρχείο Τόνιας Μάκρα
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.