Τίτλος: Κώστας Τσόκλης: Ο καλόγηρος της τέχνης
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: PlayBoy
Αρθρογράφος: Μάκρα Τόνια
Προέλευση: Αρχείο Τόνιας Μάκρα
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.