Τίτλος: Χορηγία το Μέλλον του Μάρκετινγκ;
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: PlayBoy
Αρθρογράφος: Μάκρα Τόνια
Προέλευση: Αρχείο Τόνιας Μάκρα
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.