Τίτλος: Τρεις Γενιές Δημιουργών
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Βήμα Donna
Αρθρογράφος: Μάκρα Τόνια
Προέλευση: Αρχείο Τόνιας Μάκρα
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.