Τίτλος: Konst i rok och damm
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Προέλευση: Αρχείο Κυριάκου Ρόκου
Γλώσσες: Σουηδική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.