Τίτλος: Ομάδα γνωστών νέων ζωγράφων και γλυπτών οργανώνει περιοδεύουσα έκθεση στις συνοικίες
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Αυγή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 28/11/1961
Προέλευση: Αρχείο Γιάννη Χαΐνη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.