Τίτλος: Πρωτότυπη έκθεση λαμβάνει πρωτότυπο όνομα
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθερία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 24/12/1961
Προέλευση: Αρχείο Γιάννη Χαΐνη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.