Τίτλος: Όταν η τέχνη...γεννιέται στον υπολογιστή
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Και
Προέλευση: Αρχείο Νέστορα Παπανικολόπουλου
Γλώσσες: Ελληνική