Τίτλος: Αι τελευταίαι εκθέσεις
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ακρόπολις
Αρθρογράφος: Κωνσταντόπουλος Χ. Μ.
Προέλευση: Αρχείο Ντιάνας Αντωνακάτου
Γλώσσες: Ελληνική