Τίτλος: Έκθεσις Αντωνακάτου
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ανεξάρτητος Τύπος
Αρθρογράφος: Δόξας Άγγελος
Προέλευση: Αρχείο Ντιάνας Αντωνακάτου
Γλώσσες: Ελληνική