Τίτλος: Εκθέσεις Κεφαλωνιάς-Ευβοέων. - Ανθογραφίας-Γιολδάση-Καρρά
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Υγειονομική Φωνή
Αρθρογράφος: Δόξας Άγγελος
Προέλευση: Αρχείο Ντιάνας Αντωνακάτου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.