Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ζυγός
Τεύχος: 2
Μήνας Έκδοσης: Δεκέμβριος
Έτος Έκδοσης: 1955
Προέλευση: Αρχείο Χρίστου Χριστοφή, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Μη αποδελτιωμένο έντυπο.