Τίτλος: 4 φωνές, από το επίπεδο στο χώρο
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Down Town
Μήνας Έκδοσης: Φεβρουάριος
Έτος Έκδοσης: 1996
Ημ/νία Δημοσίευσης: 02/02/1996
Αρθρογράφος: Στεφανίδης Μάνος, Περδίκη Μαρία
Προέλευση: Galerie 3, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών » αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.