Γραμματόπουλος Κώστας (1916 - 2003)
Σελίδα 5 από 9