Τίτλος: Νέοι Ζωγράφοι στη Θεσσαλονίκη
Είδος: Κατάλογος
Έτος Έκδοσης: 1957
Αριθμός Σελίδων: 20
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.