Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Musee des Beaux-Arts
Τόπος Έκδοσης: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος
Έτος Έκδοσης: 1970
Αριθμός Σελίδων: 312
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Σωσώς Χουτοπούλου)
Γλώσσες: Γαλλική, Αραβική