Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Musee des Beaux-Arts
Τόπος Έκδοσης: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος
Έτος Έκδοσης: 1970
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Γαλλική, Αραβική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης, υπάρχει μόνο η ψηφιακή αναπαραγωγή.