Τίτλος: Artestate '92, Τέχνη το καλοκαίρι
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Casa di risparmio di Cesena
Τόπος Έκδοσης: Σαβινιάνο στο Ρουβίκωνα
Έτος Έκδοσης: 1992
Αριθμός Σελίδων: 26
Συγγραφείς/Κείμενα: Κεσσανλής Νίκος, Ballesi Paola, Evola Dario, Sobreto Paola, Venturi Antos
Προέλευση: Αρχείο Χάρη Κοντοσφύρη, Αρχείο Γιάννη Βαλαβανίδη
Γλώσσες: Ελληνική, Ιταλική