Τίτλος: Νέοι Δημιουργοί
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου
Έτος Έκδοσης: 1986
Αριθμός Σελίδων: 21
Συγγραφείς/Κείμενα: Σαββόπουλος Χάρης
Προέλευση: Σκιρώνειο Μουσείο Πολυχρονόπουλου, Αρχείο Νίκου Κληρονόμου
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική