Τίτλος: Scultura Contemporanea
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Galleria Pagani del Grattacielo
Τόπος Έκδοσης: Μιλάνο
Έτος Έκδοσης: 1962
Αριθμός Σελίδων: 16
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Ιωάννας Σπητέρη-Βεροπούλου και Φάκελος Σωσώς Χουτοπούλου)
Γλώσσες: Ιταλική