Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1979
Αριθμός Σελίδων: 12
Προέλευση: Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου
Γλώσσες: Ελληνική