Τίτλος: Βέργος: "Οι Δημοπρασίες των Αθηνών. Ελληνική Τέχνη 19ου&20ού Αιώνα, Δεκέμβριος 2009"
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Πέτρος Βέργος
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 2009
Αριθμός Σελίδων: 208
Προέλευση: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Στο πλαίσιο της δημοπρασίας πραγματοποιήθηκε έκθεση των έργων στο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου, από 2 έως 4 Δεκεμβρίου 2009.