: Η εικόνα της Ελλάδας στον ξένο κόσμο
: Βιβλίο
: Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου
: Αθήνα
: 1972
: 92
: Αρχείο Μαρίας Κοτζαμάνη
: Αγγλική