Τίτλος: Πολύκλειτος Ν. Ρέγκος
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Αίθουσα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη
Έτος Έκδοσης: 1949
Αριθμός Σελίδων: 16
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική