Τίτλος: Απόστολος Γιαγιάννος: Χαρακτική
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Ίασπις
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Προέλευση: Αρχείο Απόστολου Γιαγιάννου
Γλώσσες: Ελληνική