Τίτλος: Οπυ Ζούνη
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Αίθουσα Τέχνης Άνεμος
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 2000
Αριθμός Σελίδων: 48
Συγγραφείς/Κείμενα: Fauchille Bernard, Ζούνη Όπυ
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Η αναζήτηση σε αυτό το πεδίο εμφανίζει όλες τις επιμέρους συμμετοχές