Τίτλος: Stavros Mihalarias Art: "Πίνακες Ελλήνων Ζωγράφων 19ου και 20ού Αιώνος και Φιλελληνικά Θέματα, Μάρτιος 1988"
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Stavros Mihalarias Art
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 1988
Αριθμός Σελίδων: 120
Προέλευση: Αρχείο Χρίστου Χριστοφή
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Στο πλαίσιο της δημοπρασίας πραγματοποιήθηκε έκθεση των έργων στις αίθουσες του Κτιρίου Τέχνης Σταύρου Μιχαλαριά από 16 έως 29 Φεβρουαρίου. Συμπεριλαμβάνεται πρόσκληση της δημοπρασίας.