Τίτλος: Βέργος: "Ελληνική Τέχνη 19ου και 20ού Αιώνα, Μέρος Β΄: Ζωγραφική και Χαρακτική"
Είδος: Βιβλίο
Έκδοση: Πέτρος Βέργος
Τόπος Έκδοσης: Αθήνα
Έτος Έκδοσης: 2004
Αριθμός Σελίδων: 80
Προέλευση: Αρχείο Χρίστου Χριστοφή
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Στο πλαίσιο της δημοπρασίας πραγματοποιήθηκε έκθεση των έργων στο υποκατάστημα του Οίκου Βέργος από 10 έως 19 Μαΐου 2004.