Τίτλος: Gaitis
Είδος: Κατάλογος
Έκδοση: Ecole Regionale des Beaux-Arts
Τόπος Έκδοσης: Γαλλία
Έτος Έκδοσης: 1979
Αριθμός Σελίδων: 24
Συγγραφείς/Κείμενα: Dimitrova Sonia
Προέλευση: Αρχείο Μαρίας Κοτζαμάνη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Δεν είναι διαθέσιμο το αντίτυπο της έκδοσης.